TASAPAINOA! -kirja

Tasapainoa! -kirja on suunniteltu erityisesti syömishäiriöitä ennaltaehkäisevään työhön. Kirja on suunnattu aikuisille, jotka kohtaavat nuoria ammatissaan tai harrastustoiminnassa. Se soveltuu kuitenkin myös vanhemmille. Tekstin selkäranka on kokemustieto: nuoret kertovat aikuiseksi kasvamisesta, kasvattajat kasvattamisesta sekä syömishäiriön läpikäyneet sairastamisesta ja toipumisesta.

Kirjassa pohditaan erityisesti kysymystä, millaisessa maailmassa syömishäiriöt eivät saisi jalansijaa. Nyky-yhteiskunnassa on paljon piirteitä, jotka altistavat uupumukselle sekä monenlaisille mielenterveyden häiriöille. Uskomme, että syömishäiriöiden syntyä torjutaan lisäämällä avoimuutta, erilaisuuden hyväksymistä, armollisuutta, itsearvostusta ja omien rajojensa tunnistamista. Mitä enemmän olemme itsellemme ja toisillemme totta, sitä kauempana syömishäiriöt pysyvät.

Nuoren elämässä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset vyöryvät joskus hallitsemattoman tuntuisena kaaoksena. Aikuisten tehtävä on seurata tilannetta ja tukea nuorta niin, että riittävä tasapaino pysyy. Vaikka vaikeuksia on, koko elämä ei heilahda raiteiltaan, mikäli perusta on kunnossa. Jos aiemmissa kehitysvaiheissa on jotain tärkeää jäänyt puuttumaan, nuoruusiässä voi saada korvaavia kokemuksia. Kirjan ensimmäinen luku keskittyykin erityisesti nuorten kasvuhaasteita kuvaamiseen. Viimeisessä luvussa palataan lasten ja nuorten niin henkisen kuin fyysisen tasapainon rakentamiseen nimenomaan aikuisten tehtävänä.

Syömishäiriöön viittaava oireilu ja syömishäiriön sairastaminen ovat eri asioita. Alkuoireilu on usein ajoittaista ja lievää – pahetessaan se saattaa johtaa sairastumiseen. Toisessa luvussa kerrotaan, millaisia syömishäiriön ulospäin näkyvät merkit voivat olla etenkin alkuvaiheessa. Kirja ei rajoitu vain syömis- ja liikkumiskäyttäytymiseen. Kolmannessa luvussa käsitellään varhaisen ongelmiin puuttumisen periaatteita. Kirjassa annetaan myös konkreettisia vinkkejä, kuinka syömishäiriötä tai ylipäätään pahaa oloa sisäänpäin oireilevaa nuorta kannattaisi tukea.

Syömishäiriöiden syyt ovat monenlaisia, monimutkaisia ja yksilöllisiä, joten tyhjentäviä ja yleispäteviä selityksiä sairastumiselle on turha etsiä. Siltikään syömishäiriö ei iske täysin sattumanvaraisesti, vaan sillä on aina taustansa ja syntyhistoriansa. Tutkimus- ja kokemustieto altistavista, laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä neljännessä luvussa haastaa tarkastelemaan ympäristöämme herkemmin tai jopa uusin silmin – etenkin nuoren kannalta.

Syömishäiriö on vakava kriisi sekä sairastavalle itselleen että läheisille; hoito vaatii tavallisesti ulkopuolista ammattiapua ja toipuminen voi viedä vuosia. Viidennessä luvussa avataa oireiden takana olevaa ajatus- ja tunnemaailmaa. Sairastamisen ja toipumisen kuvaukset voivat antaa syvempää näkemystä sairauden psyykkisestä puolesta ja sitä kautta sen ehkäisemisestä.

Mikäli kirjan lukeminen kiinnostaa sinua, voit ladata kirjan ohessa olevista linkeistä joko luku kerrallaan tai kokonaisuudessaan.

Osta kirja verkkokaupasta