Tervetuloa tutustumaan Tasapainoa! -materiaaliin

Mitä Tasapainoa! -materiaali on?

TASAPAINOA! -materiaalilla pyritään ennaltaehkäisemään syömishäiriöitä. Se on tarkoitettu niiden aikuisten käyttöön, jotka työssään tai harrastuksissaan toimivat nuorten parissa. Materiaalissa esitellään syömishäiriön taustaa ja sairauden luonnetta kokemustiedon näkökulmasta. Lääketieteellistä kuvausta ei tavoitella. Haluamme tuoda esiin ennen kaikkea sitä, millaisia ajatuksia ja tunteita syömishäiriöön sairastuessa ja sairastaessa usein käydään läpi.

Syömishäiriöitä voidaan ehkäistä tarjoamalla nuorille oikeaa ja asiallista tietoa. Suositeltavaa on esimerkiksi kokemustieto. Se tekee sairauden ymmärrettävämmäksi, koska sairauden läpikäyneen ajatuksiin ja asenteisiin pääsee paremmin kiinni kuin esimerkiksi lääketieteellisiin termeihin.

Tasapainoa! -materiaali ei sisällä shokeeraavaa teksti- tai kuvamateriaalia. Pelottelu ja järkyttäminen eivät ole tehokkaita tapoja ennaltaehkäistä syömishäiriöitä. Tasapainoa! -materiaali haastaa miettimään, onko kokemusteksteissä mitään tuttua, onko oma elinympäristö mielenterveyttä tukeva ja mitä voi tehdä, jos huoli omasta itsestä, kaverista tai tutusta nuoresta on herännyt.

Mistä materiaali koostuu?

Kirja
Tasapainoa! -kirja on suunniteltu erityisesti syömishäiriöitä ennaltaehkäisevään työhön. Kirjassa pohditaan mm. kysymystä, millaisessa maailmassa syömishäiriöt eivät saisi jalansijaa. Voit ladata kirjan ilmaiseksi.
Luentomateriaalit
Jokaista kirjan lukua kohden on tehty PowerPointilla diaesitys, jota on mahdollista käyttää opetustyössä.
Videot
Videoissa kuvataan neljän nuoren elämää. Heillä kaikilla on jonkinasteista mielenterveys- ja syömishäiriöoireilua. Kaikki viisi videoa soveltuvat erinomaisesti oman elämän pohdinnan lähtökohdaksi.

Tutustu Tasapainoa! -materiaaliin tarkemmin

Yleistä materiaalista

Tasapainoa! -materiaali tarjoaa vastauksia kysymykseen, kuinka vähentää syömishäiriöiden ja muiden mielenterveysongelmien riskiä. Kantava ajatus on kokonaisvaltaisen – fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen – tasapainon rakentaminen. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisten aikuisten käyttöön, jotka ammatikseen tai vapaa-ajallaan ohjaavat tai opettavat nuoria. Materiaalin avulla mielenterveyteen vaikuttavia asioita voi nostaa esiin ja keskustella niistä nuorten kanssa.

Syömishäiriö on vakava mielenterveyden sairaus, jota voivat sairastaa kaikenikäiset miehet ja naiset. Oireilu alkaa usein nuoruusiässä. Syömishäiriöiden ennaltaehkäisy on mahdollista. Tärkeintä ei ole se, että opettaja tai ohjaaja tietää syömishäiriöistä mahdollisimman paljon tai osaa asiat täydellisesti. Olennaista on, että syömishäiriöistä puhutaan sekä oman kehon hyväksymiseen ja oman itsensä arvostamiseen kannustetaan. Mikäli vastaan tulee sellaisia kysymyksiä, joihin ei osaa vastata, voi apua ja neuvoa kysyä vaikka sivun alalaidassa luetelluilta tahoilta.

Nuorten syömishäiriöiden ennaltaehkäisemisessä on kaksi tavoitetta.

Ensiksi tavoitteena on tarjota nuorille ja kasvattajille näkökulmia oman arkiympäristönsä havainnointiin. Jokaisen tulisi saada elää turvallisessa ja mielenterveyttä edistävässä ympäristössä. Kaikkiin asioihin nuori itse ei voi suoraan vaikuttaa. Silti hänen on hyvä olla ainakin tietoinen siitä, mitkä asiat vaikuttavat mielenterveyteen ja miten itseään tulisi kohdella ja hoitaa.

Toiseksi tavoitteena on tarjota nuorille tarpeeksi tietoa syömishäiriöiden synnystä ja taustasta sekä sairaudesta itsestään. Nuorten tulee ymmärtää, että syömishäiriö on vakava mielenterveyden ongelma, jota voi ja jota pitää hoitaa. Nuorten on myös hyvä tietää, että syömishäiriöllä on tiettyjä erityispiirteitä.

Tasapainoa! -materiaali perustuu kokemustietoon. Materiaalia varten on haastateltu itse syömishäiriön sairastaneita, heidän läheisiään, ammattikasvattajia ja tavallisia nuoria. Niinpä materiaalin avulla voi peilata omia käsityksiään aikuiseksi kasvamisesta ja kasvattamisesta. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti syömishäiriöön liittyviin ajatuksiin ja uskomuksiin sekä siihen, miltä sairaus ja vastaavasti toipuminen tuntuvat.

Lue lisää Käyttöohjeet -sivulta.

Antoisia keskusteluja ja kohtaamisia!

Ohjeet

Pikaohjeet:

 1. Tutustu näihin ohjeisiin.
 2. Valitse itsellesi sopivat luentodiat.
 3. Tutustu videoihin.
 4. Lue Tasapainoa! -kirjasta itseäsi kiinnostavat luvut.
 5. Ota käyttöön nuorten tai kasvattajien kanssa. Antoisaa keskustelua!

Mitä Tasapainoa! -materiaali on?

TASAPAINOA! -materiaalilla pyritään ennaltaehkäisemään syömishäiriöitä. Se on tarkoitettu niiden aikuisten käyttöön, jotka työssään tai harrastuksissaan toimivat nuorten parissa. Materiaa-lissa esitellään syömishäiriön taustaa ja sairauden luonnetta kokemustiedon näkökulmasta. Lääke-tieteellistä kuvausta ei tavoitella. Haluamme tuoda esiin ennen kaikkea sitä, millaisia ajatuksia ja tunteita syömishäiriöön sairastuessa ja sairastaessa usein käydään läpi.

Syömishäiriöitä voidaan ehkäistä tarjoamalla nuorille oikeaa ja asiallista tietoa. Suositeltavaa on esimerkiksi kokemustieto. Se tekee sairauden ymmärrettävämmäksi, koska sairauden läpikäy-neen ajatuksiin ja asenteisiin pääsee paremmin kiinni kuin esimerkiksi lääketieteellisiin termeihin.

Tasapainoa! -materiaali ei sisällä shokeeraavaa teksti- tai kuvamateriaalia. Pelottelu ja järkyttäminen eivät ole tehokkaita tapoja ennaltaehkäistä syömishäiriöitä. Tasapainoa! -materiaali haastaa miettimään, onko kokemusteksteissä mitään tuttua, onko oma elinympäristö mielenterveyttä tukeva ja mitä voi tehdä, jos huoli omasta itsestä, kaverista tai tutusta nuoresta on herännyt.

Mitkä ovat Tasapainoa! -materiaalin osat?

Tasapainoa! -materiaaliin kuuluvat

 • Kirja, joka löytyy PDF-tiedostona Tasapainoa! -sivuilta.
 • PP-diaesitykset
 • Videot

Diaesitykset on jaoteltu kohderyhmien mukaan:

 • yläkoululaiset
 • toisen asteen opiskelijat
 • harrasteryhmät
 • yksilötyö
 • kasvattajat

Mitä kirjassa on ja miksi minun pitäisi lukea se?

Tasapainoa! -kirja jakautuu kuuteen lukuun, jotka ovat

- Nuoren tasapainoilu - Orastavan syömishäiriön tunnistaminen - Varhainen puuttuminen - Syömishäiriön taustaa - Syömishäiriö pintaa syvemmältä - Tasapainon rakentaminen

Jokainen kirjan luku on oma kokonaisuutensa. Teemoja käsitellään pääosin kokemustiedon avulla: nuoret, kasvattajat, syömishäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä kertovat ajatuksistaan ja kokemuksistaan rehellisesti. Kokemustiedon pohjalta on mahdollisuus ymmärtää paremmin sekä yleisiä kasvamisen ja kasvattamisen haasteita että syömishäiriöitä. Syömishäiriösairaudessa on kyse arvottomuuden, yksinäisyyden ja kelpaamattomuuden tunteista.

Miten PP-diaesityksiä voi käyttää?

Jokaista kirjan lukua vastaa PowerPointilla tehty diaesitys. Niiden rakenne on seuraavanlainen:

1. ALKUTEHTÄVÄ

Osio johdattaa aihepiiriin omakohtaisten kysymysten kautta. Niiden tarkoitus on herätellä osallistujat pohtimaan omaa tilannettaan ja tekemään huomioita ympäristöstään. Tehtävään on tarkoitus käyttää aikaa vain viitisen minuuttia, joten pareittainkaan kysymyksiä pohtivien ei tässä kohtaa kannata jäädä keskustelemaan.

2. TOSIELÄMÄSTÄ…: teeman käsittelyä kokemusotteiden avulla

Näihin dioihin on tiivistetty käsikirjan sisältö. Kokemustieto on dioissa lainauksina, jotka löytyvät myös kirjasta suurin piirtein samassa muodossa. Eritoten tätä osiota voi tiivistää, jos käsittelyaikaa on niukasti. Toisaalta kokemustieto kuitenkin yleensä jaksaa kiinnostaa ja se vaikuttaa tehokkaasti, joten lainauksia olisi hyvä esittää suhteellisen paljon.

3. VIDEO JA KESKUSTELU

Videoissa kuvataan neljän nuoren elämää. Heillä kaikilla on jonkinasteista mielenterveys- ja syömishäiriöoireilua. Videoon liittyvät kysymykset ennen katselua ohjaavat suuntaamaan huomion aiheen kannalta olennaisimpaan. Katselun jälkeen kysymykset johdattavat keskusteluun, jota vetäjä voi halutessaan ja ajan riittäessä laajentaa. On hyvä lähteä liikkeelle videon tapahtumista, jotta ajatuksia voi ilmaista roolihenkilöiden kautta, eikä keskustelussa ole pakko paljastaa omaa tai läheistensä elämää.

4. KOTITEHTÄVIÄ

Tässä osiossa haastetaan ajattelemaan asioita ehkä uudesta vinkkelistä sekä ennen kaikkea muuttamaan toimintaa. Tavoite on, että mielenterveyttä ylläpitävät asiat itsessä ja ympäristössä lisääntyisivät ja vastaavasti esimerkiksi syömishäiriöille altistavat asiat vähentyisivät.

 • PP-avoin on tarkoitettu niille, jotka haluavat räätälöidä esityksen mieleisekseen. Esitykset ovat täysin muokattavissa.
 • PP-lukittu on tarkoitettu niille, jotka ottavat esityksen sellaisenaan käyt-töön.

Kirja

Kirja on suunnattu aikuiselle lukijalle. Psyykkiseen ja fyysisen terveyteen vaikuttavia aiheita on käsitelty laajasti ja kokemustieto esitetty runsaina erillisinä lainauksina muun tekstin lomassa. Esipuheessa on selostettu tarkemmin, miten kirja rakentuu ja kuinka sitä kannattaa käyttää.

Kirja on luettavissa ohessa olevista linkeistä luku kerrallaan tai kokonaisuudessaan sekä tilattavissa verkkokaupastamme.

Antoisia lukuhetkiä!

Videot

Kaikki Tasapainoa! -videot ovat katseltavissa videot-sivulta sekä Youtubesta.

Tekijät

TASAPAINOA! -materiaali on tuotettu Jokainen osaa auttaa -projektissa. Projektin toteutti Lounais-Suomen – SYLI ry vuosina 2012–2014. Projektin rahoitti RAY.

Projektin koordinaattorina toimi Sami Heimo ja toisena työntekijänä Tuula Sailola.

Muita materiaalin tuottamiseen osallistuneita:

 • projektin suunnitteluryhmässä asiantuntijoina olivat lastenlääkäri Minna Aaltonen, pastori Atte Airaksinen, tutkija Anne Puuronen, valmentaja Ulla Meltsas, valmentaja Hanna Vainio, terveydenhoitaja Heli Salokangas ja Porin Kuninkaanhaan koulun Hyte-ryhmä.
 • kokemusasiantuntijoina haastateltiin parikymmentä henkilöä
 • kirjan kuvitti Maiju Jalkanen
 • kirjan taittoi Tanja Holmberg
 • kirjan kirjoitti Sami Heimo ja Tuula Sailola
 • videot kuvasi, ohjasi, valaisi ja leikkasi Sami Kuokkanen
 • musiikin sävelsi, sanoitti ja esitti Alma Sipilä
 • musiikin ja videon puheosuuksia äänitti Studioredhouse ja Danil Venho
 • videossa näyttelivät Olli Oksanen, Essi Vuontisjärvi, Siiri Anttila, Kaisa Vartio, Vincent Kinnunen, Julia Pihlaja, Satu Herrala, Merituulikki Salonen, Mika Tammi, Petro Hyppönen, Kasperi Arvola, Anu Mattsson, Maria Hannonen ja Jorma Fisk.
 • kotisivut ja verkkokaupan toteutti Ville Siltanen

Suuri kiitos kaikille aikaansa ja kokemuksiaan projektiin antaneille! Olette korvaamattomia!

Lisätietoja projektista voit kysyä osoitteesta info@tasapainoa.fi