Käyttöohjeet

Pikaohjeet:

 1. Tutustu näihin ohjeisiin.
 2. Valitse itsellesi sopivat luentodiat.
 3. Tutustu videoihin.
 4. Lue Tasapainoa! -kirjasta itseäsi kiinnostavat luvut.
 5. Ota käyttöön nuorten tai kasvattajien kanssa. Antoisaa keskustelua!

Mitä Tasapainoa! -materiaali on?

TASAPAINOA! -materiaalilla pyritään ennaltaehkäisemään syömishäiriöitä. Se on tarkoitettu niiden aikuisten käyttöön, jotka työssään tai harrastuksissaan toimivat nuorten parissa. Materiaa-lissa esitellään syömishäiriön taustaa ja sairauden luonnetta kokemustiedon näkökulmasta. Lääke-tieteellistä kuvausta ei tavoitella. Haluamme tuoda esiin ennen kaikkea sitä, millaisia ajatuksia ja tunteita syömishäiriöön sairastuessa ja sairastaessa usein käydään läpi.

Syömishäiriöitä voidaan ehkäistä tarjoamalla nuorille oikeaa ja asiallista tietoa. Suositeltavaa on esimerkiksi kokemustieto. Se tekee sairauden ymmärrettävämmäksi, koska sairauden läpikäy-neen ajatuksiin ja asenteisiin pääsee paremmin kiinni kuin esimerkiksi lääketieteellisiin termeihin.

Tasapainoa! -materiaali ei sisällä shokeeraavaa teksti- tai kuvamateriaalia. Pelottelu ja järkyttäminen eivät ole tehokkaita tapoja ennaltaehkäistä syömishäiriöitä. Tasapainoa! -materiaali haastaa miettimään, onko kokemusteksteissä mitään tuttua, onko oma elinympäristö mielenterveyttä tukeva ja mitä voi tehdä, jos huoli omasta itsestä, kaverista tai tutusta nuoresta on herännyt.

Mitkä ovat Tasapainoa! -materiaalin osat?

Tasapainoa! -materiaaliin kuuluvat

 • Kirja, joka löytyy PDF-tiedostona Tasapainoa! -sivuilta.
 • PP-diaesitykset
 • Videot

Diaesitykset on jaoteltu kohderyhmien mukaan:

 • yläkoululaiset
 • toisen asteen opiskelijat
 • harrasteryhmät
 • yksilötyö
 • kasvattajat

Mitä kirjassa on ja miksi minun pitäisi lukea se?

Tasapainoa! -kirja jakautuu kuuteen lukuun, jotka ovat

- Nuoren tasapainoilu - Orastavan syömishäiriön tunnistaminen - Varhainen puuttuminen - Syömishäiriön taustaa - Syömishäiriö pintaa syvemmältä - Tasapainon rakentaminen

Jokainen kirjan luku on oma kokonaisuutensa. Teemoja käsitellään pääosin kokemustiedon avulla: nuoret, kasvattajat, syömishäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä kertovat ajatuksistaan ja kokemuksistaan rehellisesti. Kokemustiedon pohjalta on mahdollisuus ymmärtää paremmin sekä yleisiä kasvamisen ja kasvattamisen haasteita että syömishäiriöitä. Syömishäiriösairaudessa on kyse arvottomuuden, yksinäisyyden ja kelpaamattomuuden tunteista.

Miten PP-diaesityksiä voi käyttää?

Jokaista kirjan lukua vastaa PowerPointilla tehty diaesitys. Niiden rakenne on seuraavanlainen:

1. ALKUTEHTÄVÄ

Osio johdattaa aihepiiriin omakohtaisten kysymysten kautta. Niiden tarkoitus on herätellä osallistujat pohtimaan omaa tilannettaan ja tekemään huomioita ympäristöstään. Tehtävään on tarkoitus käyttää aikaa vain viitisen minuuttia, joten pareittainkaan kysymyksiä pohtivien ei tässä kohtaa kannata jäädä keskustelemaan.

2. TOSIELÄMÄSTÄ…: teeman käsittelyä kokemusotteiden avulla

Näihin dioihin on tiivistetty käsikirjan sisältö. Kokemustieto on dioissa lainauksina, jotka löytyvät myös kirjasta suurin piirtein samassa muodossa. Eritoten tätä osiota voi tiivistää, jos käsittelyaikaa on niukasti. Toisaalta kokemustieto kuitenkin yleensä jaksaa kiinnostaa ja se vaikuttaa tehokkaasti, joten lainauksia olisi hyvä esittää suhteellisen paljon.

3. VIDEO JA KESKUSTELU

Videoissa kuvataan neljän nuoren elämää. Heillä kaikilla on jonkinasteista mielenterveys- ja syömishäiriöoireilua. Videoon liittyvät kysymykset ennen katselua ohjaavat suuntaamaan huomion aiheen kannalta olennaisimpaan. Katselun jälkeen kysymykset johdattavat keskusteluun, jota vetäjä voi halutessaan ja ajan riittäessä laajentaa. On hyvä lähteä liikkeelle videon tapahtumista, jotta ajatuksia voi ilmaista roolihenkilöiden kautta, eikä keskustelussa ole pakko paljastaa omaa tai läheistensä elämää.

4. KOTITEHTÄVIÄ

Tässä osiossa haastetaan ajattelemaan asioita ehkä uudesta vinkkelistä sekä ennen kaikkea muuttamaan toimintaa. Tavoite on, että mielenterveyttä ylläpitävät asiat itsessä ja ympäristössä lisääntyisivät ja vastaavasti esimerkiksi syömishäiriöille altistavat asiat vähentyisivät.

 • PP-avoin on tarkoitettu niille, jotka haluavat räätälöidä esityksen mieleisekseen. Esitykset ovat täysin muokattavissa.
 • PP-lukittu on tarkoitettu niille, jotka ottavat esityksen sellaisenaan käyttöön.